Služby

  • Oceľové konštrukcie
  • Hliníkové konštrukcie
  • Opláštenia budov
  • Skleníky a záhradné centrá

Oceľové konštrukcie

     Montované oceľové haly sú lacným a zároveň efektívnym východiskom pre vaše podnikanie. Plnia funkcie priemyselných hál, obchodných priestorov a administratívnych budov. Svoje využitie jednopodlažné oceľové haly nájdu aj ako multifunkčné alebo tenisové haly. Mimoriadne variabilné strešné a stenové systémy nám umožňujú stavať haly presne podľa vašich predstáv.

Hliníkové konštrukcie

     Montované hliníkové konštrukcie pozostávajú z rýchlo zmontovateľných a demontovateľných variabilných komponentov. Plnia funkcie strešných systémov hliníkových predajných stánkov a hliníkových výstavných stánkov.

Opláštenia budov

     Opláštenie hál a objektov je možné s pozinkovaným trapézovým plechom (obojstranne vrstvený plastom), alebo pomocou izolačných sendvičových panelov, s rozličných hrúbok a od rozličných výrobcov. Upevnenie plášťa je na konštrukcií uskutočňované samovrtnými skrutkami TEX s podložkami. Lemovanie všetkých stykov vodorovných a zvislých konštrukcií je uskutočňované ohybnými dielmi z rovného vrstveného plechu. Štandardne je dodávané farebné prevedenie šedobielej alebo červenej steny. Opláštenie so zateplením sa uskutočňuje pomocou izolačných sendvičových panelov od rôznych výrobcov a je vhodné pre objekty, kde je požiadavka na udržanie vnútornej teploty, či už v zimných alebo letných mesiacoch.

     Opláštenie bez zateplenia je vhodné tam, kde nie je nutná požiadavka na udržanie vnútornej teploty. Využitie sa ponúka napríklad v nezateplených skladoch. Vetranie nezateplených objektov je riešené komínovitým efektom prúdenia vzduchu pozdĺž stien. Objekt sa vetrá profilom vlny plechu v stenách a v streche.

Skleníky a záhradné centrá

     Skleníky sa vyznačujú nenáročnou montážou, ktorá sa montuje na vopred pripravený základ, podľa priloženého návodu. Nespornou výhodou našich výrobkov je to, že ich možno predlžovať podľa priania, zvyšovaním počtu prístavieb.

P-MONT, s.r.o.,
Oravská Polhora 143
029 47
Oravská Polhora

IČO: 48 289 744
DIČ: 2120140429
IČ DPH: SK2120140429